Lista aktualności Lista aktualności

Ćwiczenia "Kańsk 2016"

 

W dniach 29 oraz 30 września 2016r. na terenach leśnych Nadleśnictwa Złocieniec odbyły się ćwiczenia pod kryptonimem "Kańsk 2016".
W ćwiczeniach brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Wojskowej Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa Złocieniec.
Powyższe działania w dużym stopniu przyczyniły się do utrwalenia umiejętności prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas zwalczania wielkoobszarowych pożarów leśnych.