POWIADOMIENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO ZŁOCIENIEC

 

ADRES SIEDZIBY: UL.MYCZKOWSKIEGO 2

78-502 ZŁOCIENIEC

tel 94 36 724 80

 

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Nadleśnictwo Złocieniec, reprezentowane przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Złocieniec
  Pana Henryka Kaczmarka.
 2. Administrator Danych Osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych w celu:
 1. prowadzenia działalności gospodarczej,
 2. prowadzenia edukacji przyrodniczo-leśnej,
 3. spełniania obowiązku statystycznego,
 4. realizacji zadań wynikających z Ustawy o Lasach z dnia 28.09.1991 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1153, z 2015 r. poz. 349, 671.).
 1. Podmiotowi, którego dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do swoich treści oraz poprawiania.
 2. W Nadleśnictwie Złocieniec funkcjonuje monitoring całodobowy, którego celem jest:
 • zapewnienie oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektu, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i klientów Nadleśnictwa oraz osób przebywających na terenie obiektu
 • przestrzeganie bezpiecznych i higienicznych warunków użytkowania obiektu, a także kontrola w zakresie przepisów bhp
 • ograniczenie zachowań nagannych, wybryków chuligańskich oraz innych zachowań niepożądanych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu użytkowników obiektu
 • wyjaśnianie sytuacji konfliktowych
 • ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenia mienia, kradzieże itp.)    w budynku Nadleśnictwa oraz terenie przyległym
 • ograniczanie dostępu do obiektu osób nieuprawnionych i niepożądanych
 • wyeliminowanie aktów wandalizmu
 • kontrola dostępu do serwerowni Nadleśnictwa.