Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Złocieniec
Nadleśnictwo Złocieniec
94 36 724 80
94 36 702 92

ul. Myczkowskiego 2

78-520 Złocieniec

Nadleśniczy
Henryk Kaczmarek
3672480 w. 121
Zastępca Nadleśniczego
Tomasz Niewiadowski
3672480 w 311; 668834315
Główny Księgowy
Bożena Barska
3672480 w. 611
Inżynier Nadzoru
Leszek Duda
3672480 w. 129; 668834316

Sekretariat

Bogumiła Bejger
Starszy Referent ds. pracowniczych i sekretariatu
Tel.: 36 724 80 w. 100; 664 495 750

Posterunek Straży Leśnej

Henryk Kowalczyk
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 36 724 80 w. 221; 668 006 468
Andrzej Bejger
Strażnik Leśny
Tel.: 36 724 80 w. 221; 668 833 716

Dział administracyjno-gospodarczy

Ryszard Gołębiewski
Sekretarz
Tel.: 36 724 80 w. 671
Bartosz Hałun
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 36 706 45
Maria Zborowska
Specjalista ds. administracji
Tel.: 36 724 80 w. 672
Kinga Michałowska
Referent ds. administracyjnych
Tel.: 36 724 80 w. 672

Dział finansowo-księgowy

Lilianna Hołownia
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 36 724 80 w. 612
Danuta Kuś
Starszy Księgowy
Tel.: 36 724 80 w. 612
Bożena Zalewska
Starszy Księgowy-Kasjer
Tel.: 36 724 80 w. 613

Dział gospodarki leśnej

Michał Dudka
Specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu i nasiennictwa
Tel.: 36 724 80 w. 335 664 438 942
Magdalena Gliwa
Instruktor techniczny
Tel.: 36 724 80 w. 614; 664 438 304
Ewa Terlecka
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki leśnej
Tel.: 36 724 80 w. 332; 664 438 304
Barbara Szkurłat-Czutro
Specjalista SL do spraw stanu posiadania i urządzania lasu
Tel.: 36 724 80 w. 333; 664 438 942
Szymon Mikołajewski
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu i łowiectwa
Tel.: 36 724 80 w. 334; 882 198 595
Maciej Rutkowski
Instruktor techniczny
Tel.: 664424523
Krystyna Gołębiewska
Specjalista ds. administracji i ochrony ppoż.
Tel.: 36 724 80 w. 672